Вашківецька міська громада
Вижницький район, Чернівецька область
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства Вашківецької міської ради «Вашківецька лікарня реабілітації та паліативної допомоги з поліклінічним відділенням»

Дата: 08.06.2021 17:15
Кількість переглядів: 2745

Оголошується проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства Вашківецької міської ради «Вашківецька лікарня реабілітації та паліативної допомоги з поліклінічним відділенням»

Правові підстави проведення конкурсу: конкурс проводиться відповідно до: Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.1 1.1992 № 2801-Х11 (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», рішенням міської ради «Про Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунальної організації (установи, закладу), підприємства охорони здоров'я Вашківецької міської ради» затвердженого 16 травня 2019 року за № 117-34/19, розпорядження Вашківецького міського голови №53 від 28.05.2021р. «Про проведення конкурсу на зайняття посади директора КПП Вашківецької міської ради «Вашківецька лікарня реабілітації та паліативної допомоги з поліклінічним відділенням»

Повне найменування: комунальне некомерційне підприємство Вашківецької міської ради «Вашківецька лікарня реабілітації та паліативної допомоги з поліклінічним відділенням»

Скорочене найменування: КНП Вашківецької міської ради «Вашківецька лікарня реабілітації та паліативної допомоги з поліклінічним відділенням»

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 59210, Чернівецька область, Вижницький район, м. Вашківці, вул. Д. Загула, 6-А.

Основні напрями діяльності:

   Основною метою створення Підприємства є надання висококваліфікованої медичної допомоги вторинного рівня, розширення спектру методів реабілітаційного та паліативного лікування по найбільш поширеними інвалідизуючими патологіями та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території населених пунктів Вашківецької об’єднаної територіальної громади , але не обмежуючись тільки населеними пунктами даної ОТГ, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я.

Статут КНП Вашківецької міської ради «Вашківецька лікарня реабілітації та паліативної допомоги з поліклінічним відділенням» затверджений рішенням Вашківецької міської ради №591-39/19 від 11 грудня 2019 року

(ознайомитися із Статутом можна за посиланням https://rada.info/upload/users_files/04062073/d9a089f01aa02f8318f244ca58e6a27b.pdf

Структура закладу (пункт 6 Статуту)

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності КНП Вашківецької міської ради «Вашківецька лікарня реабілітації та паліативної допомоги з поліклінічним відділенням» є кошти місцевого бюджету, Національної служби здоров'я України, інші джерела не заборонені законодавством.

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі з «08» червня 2021 року

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: по «25» червня 2021 року

Адреса приймання документів для участі в конкурсі: 59210, Чернівецька область, Вижницький район, м. Вашківці, вул. Героїв Майдану,2.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок:

тел. (03730) 4-35-21, e-mail: vashkivtsirada@ukr.net (тема: Конкурс на заміщення посади директора КНП Вашківецької міської ради «Вашківецька лікарня реабілітації та паліативної допомоги з поліклінічним відділенням»),

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

 1. копія паспорта громадянина України;
 2. письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком І до порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);
 3. резюме у довільній формі;
 4. автобіографія;
 5. копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
 6. згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);
 7. конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;
 8. довідка МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів), термін дії - 30 к.д. з моменту видачі);
 9. медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ (чинні на дату розкриття пропозицій претендентів);
 10. попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);
 11. заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.201 7 № 1094 (додається);
 12. підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді!

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендента:

Вища освіта 11 рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я».

Не менше 3-х років стажу за основою спеціальністю або одного року на керівних посадах.

Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок з укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

• конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п'ять років), в якому передбачаються:

 • план реформування закладу протягом одного року;
 • заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
 • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
 • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці директора закладу із зазначенням істотних умов контракту:

Умови оплати праці визначаються відповідно до контракту з директором комунального закладу охорони здоров’я та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством. Типова форма контракту затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21.08 2019 року № 792.

За рішенням органу управління встановлюються надбавки та доплати у відповідності до чинного законодавства.

Дата та місце проведення конкурсу:

Інформацію про дату проведення конкурсу буде оприлюднено на сайті міської ради та повідомлено претендентів додатково.

Додатки до Порядку проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора КНП Вашківецької міської ради «Вашківецька лікарня реабілітації та паліативної допомоги з поліклінічним відділенням» https://rada.info/upload/users_files/04062073/c370468fba7f0f8f5f9139e49d2c849b.docx


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь