Вашківецька міська громада
Вижницький район, Чернівецька область
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

П О Л О Ж Е Н Н Я про відділ соціального захисту населенню Вашківецької міської ради

Дата: 30.09.2021 09:16
Кількість переглядів: 2226

                                                                                                            Додаток

                                                                                                                     

                                                                                                                   Затверджено

                                                                                                 рішенням ХХІІІ сесії міської ради

                                                                                                        VIII скликання 10.07.2018

                                                                                     № 295-23 / 18

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

                              про  відділ соціального захисту населенню

Вашківецької міської ради

 

  1. Загальна частина

 

1.1. Відділ соціального захисту  населення Вашківецької міської ради ( далі - Відділ) є  виконавчим  органом  Вашківецької  міської   ради,  утворюється  міською  радою (далі - Засновник),  підзвітний   і  підконтрольний  міській  раді,  підпорядкований  виконавчому  комітету   міської  ради,   міському  голові,  заступнику   міського    голови  та   керуючому   справами   виконкому,  відповідно  до  розділу  обов’язків,  а  з  питань здійснення  делегованих  повноважень  підконтрольний  відповідним  органам  виконавчої  влади.

1.2. Відділ соціального захисту населення у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про соціальні послуги», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», Законами  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  «Про  службу  в  органах  місцевого  самоврядування»,  законами  України  з  питань  організації  та  діяльності  органів  місцевого  самоврядування та іншими законодавчими актами України, актами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань надання соціальних послуг, сім’ї, дітей та молоді, цим Положенням.

1.3. Основними принципами діяльності відділу соціального захисту населення є законність, дотримання і захист прав людини, системність, комплексність, адресність та індивідуальний підхід, доступність та відкритість, добровільність вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, конфіденційність, відповідальність за дотримання етичних та правових норм під час надання послуг, дотримання державних стандартів соціальних послуг, недопущення негуманних і дискримінаційних дій щодо соціально незахищених категорій населення, які перебувають у складних життєвих обставинах.

1.4. Відділ соціального захисту  населення не є юридичною особою.

1.5. Положення про Відділ, структура, штатна чисельність, фонд оплати праці спеціалістів Відділу затверджується рішенням міської ради.

1.6. Посадову інструкцію начальника Відділу затверджує міський голова.

1.7. Ліквідація та реорганізація Відділу здійснюється на підставі рішення міської ради.

1.8. Місце  знаходження  відділу:  59210,  Чернівецька  область,  Вижницький  район,  м. Вашківці,  вул.  Героїв Майдану, 2.

1.9.  Повна  назва:  Відділ  соціального захисту  населення Вашківецької  міської ради.  

Скорочена  назва:  Відділ  соціального захисту.

 

  1. Організаційно-правові засади

 

2.1. Відділ соціального захисту населення забезпечується Засновником необхідною матеріально-технічною базою, в тому числі приміщеннями, що відповідають санітарно-гігієнічним, будівельним і технічним нормам, вимогам пожежної безпеки та іншим нормам відповідно до законодавства.

2.2. Для надання соціальних послуг Відділ має право залучати на договірних засадах інші підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема, волонтерів. 

2.3. Перелік, умови та порядок надання таких соціальних послуг визначаються Відділом за погодженням з Вашківецькою міською радою.

2.4. Відділ має право в установленому порядку отримувати гуманітарну та благодійну допомогу, в тому числі із-за кордону, яка використовується для надання допомоги особам, сім’ям, які отримують послуги у Відділі.

2.5. Для забезпечення реалізації соціальної політики щодо надання соціальних послуг Відділ взаємодіє із особами, які перебувають у складних життєвих обставинах, з маломобільними групами населення та їхніми опікунами й офіційними представниками; структурними підрозділами органу виконавчої влади відповідної адміністративно-територіальної одиниці; підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, а також фізичними особами-підприємцями; іншими закладами соціальної сфери на місцевому рівні.

 

  1. Мета діяльності та завдання Відділу

3.1. Основною метою діяльності Відділу є сприяння у розв’язанні проблемних питань і надання соціальних послуг громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, перебувають у складних життєвих обставинах й потребують сторонньої допомоги.

3.2. Основними завданнями Відділу є:

3.2.1. Виявлення та формування інформаційної бази щодо осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

3.2.2. Визначення індивідуальних потреб зазначених осіб у соціальних послугах.

3.2.3. Організація, планування та надання соціальних послуг, здійснення інших заходів, зокрема щодо відновлення соціальних функцій, психологічного і фізичного стану осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

3.2.4. Проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання складним життєвим обставинам осіб, сімей.

3.2.5. Проведення інформаційно-просвітницької роботи з особами, сім’ями.

3.2.6. Забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до надання соціальних послуг та проведення соціальної роботи з особами, сім’ями.

3.3. Відділ, відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:

3.3.1. Здійснює виявлення та веде облік:

- сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- осіб з числа випускників інтернатних закладів;

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;

- прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників;

- осіб з інвалідністю, а саме: 1,2, 3 групи, АТО, ВВв, з дитинства, діти- інваліди до 18років, армії ;

- осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі;

- осіб, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми, залучалися до найгірших форм дитячої праці;

- осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, хворих, які потребують сторонньої допомоги у вирішенні соціальних питань;

- осіб, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям, стихійним лихом, катастрофою і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім'ї.

3.3.2. Проводить оцінку потреб особи, сім’ї, обстеження матеріально-побутових умов за їх згодою, визначає планування надання соціальних послуг та методи соціальної роботи; впроваджує нові соціальні технології, спрямовані на виявлення отримувачів соціальних послуг на ранніх стадіях життєвих проблем.

3.3.3. Надає, відповідно до визначених індивідуальних потреб особи, сім’ї, наступні соціальні послуги:

- консультування, представництво інтересів, посередництво, соціальну профілактику, соціальний супровід/патронаж, соціальну адаптацію, соціальну реабілітацію, абілітацію,  соціальну інтеграцію та реінтеграцію, кризове та екстренне втручання.

3.3.4. Здійснює заходи щодо:

- контролю у межах повноважень за цільовим використанням державної допомоги при народженні дитини;

- соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя, організації здійснення наставництва;

- соціального супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, а також соціального супроводу дітей, які перебувають під опікою, піклуванням, за поданням служби у справах дітей;

- інформування населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства.

3.3.5. Проводить оцінку потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, визначає соціальні послуги та методи соціальної роботи, забезпечує психологічну підтримку.

3.3.6. Забезпечує соціальний патронаж молодих осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарань на підставах, передбачених законом, за повідомленням структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної держадміністрації.

3.3.7. Складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми.

3.3.8. Впроваджує новітні соціальні технології, спрямовані на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин.

3.3.9. Співпрацює з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, навчальними закладами, закладами охорони здоров’я, територіальними структурними підрозділами Національної поліції.

3.3.10. Узагальнює на місцевому рівні статистичні та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно наданих соціальних послуг та проведеної соціальної роботи, які надає органу, що його утворив.

3.3.11. Забезпечує захист персональних даних осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

3.3.12. Забезпечує підвищення професійної кваліфікації працівників Відділу відповідно до чинного законодавства.

 

  1. Відділ має право

4.1. Вносити пропозиції щодо вдосконалення надання соціальних послуг та проведення соціальної роботи.

4.2. Подавати пропозиції до проекту місцевого бюджету з питань, що належать до його компетенції.

4.3. Укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями (в тому числі іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань.

4.4. Залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для надання соціальних послуг особам, сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах.

4.5. В установленому порядку одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції.

4.6. Вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів осіб, сімей.

4.7. Здійснювати посередництво у представництві інтересів осіб, сімей та порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог законодавства з питань надання соціальних послуг та проведення соціальної роботи.

 

  1. Умови надання соціальних послуг

5.1. Відділ надає послуги на підставі особистого звернення особи, яка перебуває у складних життєвих обставинах, або її законного представника.

5.2. Відділ може відмовити особі, сім’ї у наданні соціальних послуг у разі, якщо за наявних ресурсів Відділ не в змозі задовольнити визначених потреб у соціальних послугах.

У разі неможливості надання сім’ї, особі, яка перебуває у складних життєвих обставинах, відповідної соціальної послуги, Відділ сприяє у наданні таким сім’ям та особам соціальних послуг чи різних видів допомоги іншими закладами, установами та організаціями (різних форм власності та господарювання).

5.3. У разі коли особа, яка потребує надання соціальних послуг, за віком або за станом здоров'я неспроможна самостійно прийняти рішення про необхідність їх надання, таке рішення може прийняти її законний представник.

5.4. Надання соціальних послуг припиняється в разі грубого, принизливого ставлення особи, яка перебуває у складних життєвих обставинах до працівників Відділу; порушення громадського порядку (сварки, бійки тощо); систематичного перебування в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння; у разі смерті особи, яка перебуває у складних життєвих обставинах.

 

  1. Організація роботи Відділу

 

6.1. Надавачами соціальних послуг у Відділі є: начальник, спеціаліст І категорії, інспектори, спеціаліст.

6.2. Надання соціальних послуг у Відділі здійснюється згідно з планами роботи на рік, щоквартальними планами діяльності.

6.3. Відділ може здійснювати надання як одиничної соціальної послуги так і комплексу соціальних послуг.

6.4. Для організації надання комплексу соціальних послуг у Відділі вивчаються індивідуальні потреби такої сім’ї, особи, яка перебуває у складних життєвих обставинах, та спільно з сім’єю, особою розробляється індивідуальний план роботи з нею.

6.5.Надання соціальних послуг особі, сім’ї здійснюється згідно встановлених стандартів та нормативів соціальної послуги.

6.6. Виконавчий комітет міської ради зобов’язаний створити умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечити їх окремим приміщенням, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов’язків, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами, посібниками та літературою з правових питань.

                            

7. Керівництво  Відділом

 

7.1.  Відділ  очолює  начальник,  який  призначається  на  посаду  і  звільняється  з  посади  міським  головою  згідно чинного законодавства.

7.2.Начальник  відділу:

7.2.1.  Здійснює  керівництво  діяльністю  Відділу.

7.2.2.  Несе  персональну  відповідальність за  невиконання  або неналежне  виконання  покладених  на  нього  завдань,  реалізацію  його  повноважень,  дотримання  трудової  дисципліни.

7.2.3.  Діє  без доручення  від  імені  Відділу,  представляє  його  інтереси  в  органах,  установах  та  організаціях,  у  відносних  з  юридичними  особами та громадами.

7.2.4.  Затверджує посадові  інструкції  працівників  Відділу  та  визначає  ступінь  їх  відповідальності.

7.2.5.  Здійснює  контроль  за  ефективним  і  раціональним  використанням  бюджетних  коштів  в  межах  затвердженого  кошторису  витрат,  пов’язаних  із  функціонуванням  галузі.

7.2.6.  Надає  пропозиції  міському  голові  щодо  заохочення, притягнення до  дисциплінарної  відповідальності,  призначення  на  посаду  і  звільнення  з  посади  працівників  Відділу.

7.2.7.  Звітує  про  роботу  Відділу  перед  Вашківецькою  міською  радою  та  профільною  постійною  комісією  ради  не  менше  одного  разу  на  рік,  а на  вимогу  комісії  чи  половини  складу  депутатів  у  будь-який  час.

7.2.8.  Вносить пропозиції  щодо розгляду  на засіданнях  виконкому  міської  ради  питань,  що  належать  до  компетенції  Відділу,  розробляє  проекти  відповідних  рішень  виконавчого  комітету  та  міської  ради.

7.2.9.  Проводить   особистий   прийом   громадян  з   питань,   що   належать  до  повноважень  Відділу.

7.2.10.  Здійснює  інші  повноваження,  покладені  на  нього  відповідно  до  діючого  законодавства.

7.2.11. На період відпустки або на час відсутності начальника Відділу, його обов’язки виконує працівник відділу відповідно до розпорядження міського голови.

 

8. Права і обов’язки працівників Відділу

 

8.1. Працівники відділу приймаються на роботу на конкурсних засадах або за іншою процедурою, визначеною чинним законодавством, та звільняються з роботи міським головою.

8.2. Працівники Відділу мають право:

8.2.1. Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та законами України.

8.2.2. На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

8.2.3. На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, досвіду та стажу роботи.

8.2.4. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.

8.2.5. На соціальний і правовий захист.

8.2.6. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень.

8.2.7. Користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства України.

8.3. Працівники Відділу зобов’язані:

8.3.1. Дотримуватися Конституції України, законів та інших актів законодавства України.

8.3.2. Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна ради, громади та її виконавчих органів.

8.3.3. Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних обов’язків.

8.3.4. Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, законодавство з питань місцевого самоврядування, розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

8.3.5. Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися чистоти в адміністративній будівлі.

8.3.6. Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами.

8.3.7. Дотримуватися прав і свобод людини і громадянина.

8.3.8. Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію.

8.3.9. Проявляти ініціативність, творчість у роботі.

8.3.10. Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством, щодо служби в органах місцевого самоврядування.

8.3.11. Підтримувати авторитет ради, громади та її виконавчих органів.

8.3.12. Зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, що стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншу інформацію, яка, згідно із законодавством, не підлягає розголошенню.

8.3.13. Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам громадян, місцевого самоврядування та держави.

8.3.14. Працівники виконують й інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

8.4. Посадовим особам органу місцевого самоврядування забороняється:

8.4.1. Брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України.

8.4.2. Вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисних цілях, а також дії, які, відповідно до чинного законодавства, вважаються корупційними.

8.4.3. Виявляти всупереч інтересам справи, упередженість або прихильність до будь-якого підприємства, установи, організації, об’єднання громадян або конкретної особи.

8.4.4. Приймати дарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у зв’язку зі своєю службовою діяльністю.

8.4.5. Брати участь у страйках.

 

9. Фінансування  діяльності  Відділу

 

9.1.  Відділ  фінансується  за   рахунок   коштів   бюджету   Вашківецької міської ради об’єднаної  територіальної  громади,  які  виділені  на  його  утримання.

9.2.  Джерелами  фінансування  Відділу  є:  кошти  бюджету міської ради;  інші  кошти,  передані  Відділу  згідно з  чинним  законодавством.

9.3.  Бухгалтерський   облік   та  складання   фінансової   звітності  Відділу  здійснюється  відповідно  до  вимог  чинного  законодавства.

      

10. Заключні  положення

 

10.1.  Ліквідація і реорганізація  Відділу  здійснюється  за  рішенням  Вашківецької  міської  ради  у  встановленому  законом  порядку.

10.2.  Зміни  і доповнення до цього Положення вносяться  рішенням  Вашківецької  міської  ради.                                                             

 

Секретар міської ради                                              Д.К.Марковський

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь