Вашківецька міська громада
Вижницький район, Чернівецька область
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ОГОЛОШЕННЯ про конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки на території Вашківецької територіальної громади з метою продажу

Дата: 18.10.2022 19:08
Кількість переглядів: 756

Фото без опису

ОГОЛОШЕННЯ

про конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності 

на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки на території 
Вашківецької територіальної громади з метою продажу 

 

Найменування об’єкта оцінки: земельна ділянка для будівництва та обслуговування будівель торгівлі ( код 03.07 ) загальною площею 0,1950га, кадастровий номер 7320582000:01:001:0684.

 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Лугова, село Замостя, Вижницького району Чернівецької області.

 

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкту з метою передачі у власність на конкурентних засадах.

 

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю – ні.

 

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – згідно з договором про надання послуг на оцінку майна.

 

Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим рішенням XVII сесії VIII скликання Вашківецької міської ради від 02.08.2022 №137-17/22 (далі Положення).

Замовник послуг з оцінки: виконавчий комітет Вашківецької міської ради, телефон 0972235865, електронна адреса vashkivtsirada@ukr.net

Особа-платник робіт з оцінки буде визначена згідно з чинним законодавством.

Вимоги до претендентів для участі у конкурсі є наявність:

- відповідної кваліфікації оцінювачів щодо проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів, виданими у встановленому порядку; 

- досвіду роботи з проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію на об’єкт:

- заява на участь в конкурсі;

- завірені суб'єктом оціночної діяльності власною печаткою та відповідним написом «згідно з оригіналом» копії свідоцтва про державну реєстрацію, статут, довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організації України;

- завірені суб'єктом оціночної діяльності власною печаткою та відповідним написом «згідно з оригіналом» копії кваліфікаційних документів оцінювачів, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки; 

- посвідчені суб'єктом оціночної діяльності (печаткою та відповідним написом                          «згідно з оригіналом») копії сертифікату на право здійснення оціночної діяльності;

- інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним з експертної грошової оцінки земельних ділянок тощо).

- конкурсна пропозиція щодо вартості виконання робіт відповідно до калькуляції витрат, пов’язаних із виконанням робіт, а також строк виконання робіт з експертної оцінки земельної ділянки (подаються у запечатаному конверті).

При врахуванні досвіду учасника конкурсу та (або) оцінювачів конкурсною комісією буде враховуватись в якості подібного до об’єкта оцінки практичний досвід з оцінки нерухомого майна (земельних ділянок).

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки об’єктів, яка буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця становить 2500 грн. за об’єкт.

Конкурсну пропозицію слід подавати у запечатаному конверті з позначкою «На конкурс» із зазначенням кадастрового номеру земельної ділянки до виконавчого комітету Вашківецької міської ради до 17.15 год. 27 жовтня 2022 року. Місцезнаходження: вулиця Героїв Майдану,2, м. Вашківці Вижницького району Чернівецької області. Телефон для довідок 0972235865.

 

Конкурс відбудеться у приміщенні Вашківецької міської ради (вулиця Героїв Майдану,2, м. Вашківці Вижницького району Чернівецької області) 3 листопада 2022 року о 10.00 год.

 

 

Додаток 1 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності  (пункт  10)

 

ЗАЯВА
про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності

Заявник _______________________________________________________________________________
                             (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

Керівник ___________________________________________________________________________________,
                                                                                 (прізвище, ім'я та по батькові; посада)

Який діє на підставі_______________________________________________________________________________________

(установчий документ або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та ______________________________________________________________________________________________________,

громадських формувань  -  для  фізичних осіб – підприємців)

зареєстрованого__________________________________________ за № ______________________________________

Свідоцтво платника податку на додану вартість (за наявності) від ____________ № ___________________

Розрахунковий рахунок №_____________________________________ в ____________________________________

________________________________________________________________________________________________

Ідентифікаційний код заявника за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний  контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)  _______________________________________________________

Місцезнаходження (місце проживання) _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефакс

 

 

 

 

 

 

 

 

Просимо дозволити взяти участь у конкурсі щодо відбору суб’єктів оціночної діяльності на право проведення незалежної оцінки

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                        (повна назва об'єкта)

"___" ____________ 20__ року

                                         _______________
                                                 (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Додаток 2
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності (пункт 10)

 

Інформація про претендента

______________________________________________________________________________________________

                      (найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця)

 1.     Наявність сертифіката суб’єкта оціночної діяльності.

Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від _____________________________ №___________________________

2.     Наявність відповідного документа, передбаченого статтею 6 Закону України «Про оцінку земель».

______________________________________________________________ від ____________ №_________________

                                      (назва документа)

3.     Наявність спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею.

Дозвіл __________________________________________ від __________________ №______________________________

                (назва суб’єкта оціночної діяльності, що отримав дозвіл)

4. Наявність оцінювачів, що мають допуски на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею.

 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата видачі допуску

№ допуску

 

 

 

 

 5.     Наявність оцінювачів,  які є його штатними працівниками та відповідно до статті 19 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» заявлені в довідці про оцінювачів, які працюють в його штатному складі і будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна.

 № з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата видачі кваліфікаційного

документа оцінювача*

Номер кваліфікаційного

документа оцінювача

Напрями та спеціалізації, за якими видано кваліфікаційний документ оцінювача**

Членство в саморегулівній організації оцінювачів (найменування організації)

Стаж роботи оцінювача, років

Особистий підпис***

 

 

 

 

 

 

 

 

*Зазначаються всі кваліфікаційні документи оцінювача.

** І. Оцінка об’єктів у матеріальній формі.

1.1. Оцінка  нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них. 1.2. Оцінка машин  і обладнання.  1.3. Оцінка колісних транспортних засобів. 1.4. Оцінка літальних апаратів. 1.5. Оцінка судноплавних засобів. 1.6. Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність. 1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання,  колісних транспортних засобів, літальних апаратів,   судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність.   

ІІ. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності.

2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти  інтелектуальної власності). 

2.2. Оцінка  прав на об’єкти  інтелектуальної  власності.

*** Розглядається як письмова згода.

 6.     Наявність оцінювачів, залучених  за цивільно-правовими договорами, які будуть виконувати роботи з оцінки майна та підписувати звіт про оцінку майна.

 № з/п

Прізвище, ім’я,       по батькові

Дата видачі кваліфікаційного документа оцінювача*

Номер кваліфікаційного

документа оцінювача

Напрями та спеціалізації, за якими видано кваліфікацій-

ний документ оцінювача**

Членство в саморегулівній організації оцінювачів (найменування організації)

Стаж роботи оцінювача, років

Особистий підпис***

 

 

 

 

 

 

 

 

* Зазначаються всі кваліфікаційні документи оцінювача.

** І. Оцінка об’єктів у матеріальній формі.

1.1. Оцінка  нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них. 1.2. Оцінка машин  і обладнання.                   1.3. Оцінка колісних транспортних засобів. 1.4. Оцінка літальних апаратів. 1.5. Оцінка судноплавних засобів. 1.6. Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність. 1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання,  колісних транспортних засобів, літальних апаратів,   судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність.   

ІІ. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності.

2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти  інтелектуальної власності). 

2.2. Оцінка  прав на об’єкти  інтелектуальної  власності.

*** Розглядається як письмова згода.

 7.     Наявність оцінювачів з експертної грошової оцінки земельної ділянки, що перебувають у трудових відносинах з суб’єктами оціночної діяльності і будуть залучені до підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки.

№ з/п

Прізвище, ім’я,          по батькові

Дата видачі кваліфікаційного документа оцінювача

Номер кваліфікаційного документа оцінювача

Назва, дата, номер видачі міжнародного документа

Членство в саморегулівній організації оцінювачів (найменування організації)

Стаж роботи оцінювача, років

Особистий підпис*

 

 

 

 

 

 

 

 

* Розглядається як письмова згода.

8.     Наявність оцінювачів з експертної грошової оцінки земельної ділянки, яких додатково залучає суб’єкт оціночної діяльності до підписання  звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки.

№ з/п

Прізвище, ім’я,          по батькові

Дата видачі кваліфікаційного документа оцінювача

Номер кваліфікаційного документа оцінювача

Назва, дата, номер видачі міжнародного документа

Членство в саморегулівній організації  оцінювачів (найменування організації)

Стаж роботи оцінювача, років

Особистий підпис*

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Розглядається як письмова згода.

 9.     Наявність інших фахівців, яких залучає суб’єкт оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки).

 № з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Назва документа; ким виданий

Дата видачі і номер  документа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «____»___________________20___року                                    ______________________                                                                                                                                             (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2.1
до Положення про конкурсний відбір

суб’єктів оціночної діяльності

 

ІНФОРМАЦІЯ
щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки)

__________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця)

№ з/п

Назва об’єкта

Мета проведення оцінки

Дата оцінки

Замовник/платник

Досвід суб’єкта оціночної діяльності/досвід оцінювача (прізвище, ім'я, по батькові)*


 


 


 


 


 


 

__________
* Зазначається конкретна особа - оцінювач (оцінювачі) або безпосередньо суб'єкт оціночної діяльності, який бере участь у конкурсі.

"___" ____________ 20__ року

___________
(підпис)

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь