Вашківецька міська громада
Вижницький район, Чернівецька область
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ПУБЛІЧНИЙ  ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ПОВОДЖЕННЯ З ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ

Дата: 11.01.2023 15:42
Кількість переглядів: 933

          ВАШКІВЕЦЬКА  МІСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

 

ПУБЛІЧНИЙ  ДОГОВІР

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ПОВОДЖЕННЯ З

ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ

 

               Комунальне підприємство «КОМУНАЛЬНИК» Вашківецької міської ради, що надалі іменується «ВИКОНАВЕЦЬ», в особі начальника Підгородецького Анатолія Володимировича, що діє  на підставі Статуту підприємства, відповідно до вимог Законодавства про відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р № 1070, надає фізичним та юридичним особам ( далі «СПОЖИВАЧ» послуги з поводження з побутовими відходами.

                             І. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

       1.1. ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР  - правочин про надання та отримання послуг з вивезення побутових відходів, який встановлює однакові для всіх  СПОЖИВАЧІВ умови надання цих послуг на умовах  публічної оферти з моменту її акцептування  СПОЖИВАЧЕМ.

       1.2. ПУБЛІЧНА ОФЕРТА -    пропозиція  ВИКОНАВЦЯ адресована будь-якій фізичній та юридичній особам відповідно зі ст. 641 Цивільного Кодексу України укласти з ним ДОГОВІР, що міститься в публічній оферті.

       1.3. АКЦЕНТ –надання СПОЖИВАЧЕМ повної і безумовної відповіді  ВИКОНАВЦЮ на його пропозицію укласти ДОГОВІР на умовах, визначених публічною офертою шляхом оформлення та/або підписання заяви-замовлення про приєднання до договору, що свідчить  про прийняття ним публічної оферти.

       1.4. СПОЖИВАЧ- фізична або юридична особа, що уклала з ВИКОНАВЦЕМ договір.

       1.5. СТОРОНА -   ВИКОНАВЕЦЬ або СПОЖИВАЧ.

       1.6. СТОРОНИ  -  ВИКОНАВЕЦЬ та  СПОЖИВАЧ.

       1.7.  Інші терміни , що використовуються у цьому договорі  , вживаються в значеннях наведених у Законі Україні «Про відходи», Законі України «Про житлово-комунальні  послуги» , в правилах надання послуг з поводження з побутовими відходами,  затверджених Постановою КМУ № 1070 від 10.12.2018 р.

ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

       2.1. Цей договір ( далі Договір) є публічним договором приєднання , який встановлює  порядок та умови надання послуг поводження з побутовими відходами  (далі –послуга) індивідуальному споживачу, який є власником індивідуального житлового будинку.                Цей договір укладається сторонами у відповідності до Закону України  «Про житлово-комунальні послуги» з урахуванням ч.3 ст.205, ст.ст.633,634,641.642 Цивільного Кодексу  України.

  2.2. Цей Договір є формуляром , який може бути укладений шляхом приєднання  СПОЖИВАЧА до запропонованого договору в цілому.  Друга сторона не може  пропонувати свої умови договору.

  2.3. На вимогу СПОЖИВАЧА з ним може бути укладений  індивідуальний договір. При цьому  істотні умови в індивідуальному  договорі (порядок надання послуг. Тарифи на послуги та інше) не повинні відрізнятися від публічного договору, або надати на письмову  вимогу  СПОЖИВАЧА  завірену печаткою письмову форму цього Договору.

 2.4. Фактом приєднання СПОЖИВАЧА до умов цього договору (акцептування Договору) є вчинення СПОЖИВАЧЕМ  будь-яких дій    , які свідчать про його бажання укласти Договір,  зокрема надання ВИКОНАВЦЮ підписаної заяви-приєднання (додаток №1 до Договору),  сплата рахунку за надану послугу, факт отримання  послуг.

 2.5. Всі умови Договору викладені у цій Публічній  оферті, є обов’язковими для сторін.

  2.6.   Укладаючи, цей Договір СПОЖИВАЧ  автоматично погоджується з повним та безумовним прийняття положень Договору, тарифів та норм накопичення, що  діятимуть на момент акцептування цього Договору.

  2.7. ВИКОНАВЕЦЬ самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного  законодавства України визначає умови цього Договору.   ВИКОНАВЕЦЬ   самостійно має право змінити  умови Договору з обов’язковим повідомленням про це СПОЖИВАЧІВ на офіційному  сайті  Вашківецької міської ради.  При внесенні змін до цього Договору .або правил користування Послугою, ВИКОНАВЕЦЬ розміщує повідомлення про такі зміни на офіційному сайті громади  не менше ніж 10 календарних днів до вступу змін в силу.  При цьому ВИКОНАВЕЦЬ гарантує та підтверджує ,що розміщена на сайті  ВИКОНАВЦЯ поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.

ІІІ. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

   3.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується надавати послуги з вивезення твердих побутових відходів, а СПОЖИВАЧ зобов’язується своєчасно оплачувати послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених  цим  договором (далі – ПОСЛУГИ) на підставі законодавства про відходи, житлово-комунальні послуги, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених Постановою КМУ від 1012.2008р № 1070 та цього договору.

   3.2. ЗАМОВНИК  відповідає за цим договором за своєчасне розміщення пакетів  із сміттям до 9 год.ранку за встановленим цим договором графіком в зоні доступу персоналу ВИКОНАВЦЯ при зборі пакетів ( безпосередньо біля проїжджої частини вулиці , на яку виходить прибудинкова територія ЗАМОВНИКА).

  3.3. Цим Договором встановлюється такий графік надання ВИКОНАВЦЕМ послуг з вивезення сміття згідного погодженого графіку вивезення ТПВ.(Додаток №2)  Графік публікується на офіційному сайті  Вашківецької міської ради.

 

 

IV.ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ

  4.1. ВИКОНАВЕЦЬ надає  СПОЖИВАЧАМ  послуги з вивезення  твердих побутових відходів        ( далі- ТПВ), послуги  асенізаційної машини по вивозу   рідких нечистот.

  4.2. ПОСЛУГИ  вивезення ТПВ та послуги асенізаційної машини надаються  відповідно  до графіків вивозу  твердих побутових  відходів по вулицях та також  відповідно до заявок ЗАМОВНИКІВ.

  4.3. Завантаження ТПВ здійснюється  ВИКОНАВЦЕМ.

V.ВИМІРЮВАННЯ ОБСЯГУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ

   5.1.  Обсяг  надання  послуг  розраховується ВИКОНАВЦЕМ на підставі норм, затверджених органом місцевого самоврядування.

    5.2.Розрахунок   обсягу і вартості  послуг здійснюється  згідно  до Правил надання  послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою  Кабінету Міністрів України від 12.10.2008 р № 1070 та у відповідності до тарифу, затвердженого рішенням органу місцевого самоврядування.

VI. ОПЛАТА   ПОСЛУГ

   6.1. Розрахунковою є ПОСЛУГА за виконані роботи.

   6.2.Послуги оплачуються в безготівковій та  готівковій формах.

   6.3. Плата вноситься на поточний рахунок  UA 973563340000026002810186013  ВАТ ДОБ України,  МФО 356334 ; ЄДРПОУ -36753589  КП «Комунальник» Вашківецької міської ради,  або в бухгалтерії підприємства.

   6.4. Тариф за послуги з поводження з побутовими відходами встановлюється ВИКОНАВЦЕМ з розрахунку :

                          -  30 грн. з подвір’я по вулиці – не менше 20 дворів;

                           - 600 грн -1 ход.- 3 м.куб.  -   для бюджетних організацій ;

                          - 650 грн.- 1ход.  -3 м.куб. – для юридичних  осіб ;

             Тариф на послуги асенізаційної машини по викачці та вивезенню рідких нечистот :

                           -504 грн.- 1ход.- 3,6 м.куб. – для населення та бюджетних організацій;

                           -550 грн.-1 ход. -3.6м.куб  -для юридичних осіб ;

     6.5. У разі зміни вартості послуг ВИКОНАВЕЦЬ повідомляє СПОЖИВАЧЕВІ не пізніше ніж за 15 днів із зазначенням причин і відповідних  підстав. Таке повідомлення  публікується  на  офіційному сайті Вашківецької міської ради та шляхом оприлюднення у загальнодоступних місцях.

VII.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СПОЖИВАЧА.

                                        7.1.  СПОЖИВАЧ МАЄ ПРАВО :

     7.1.1. Одержання достовірної та своєчасної інформації про послуги з вивезення твердих побутових відходів., зокрема про їх вартість та графік вивезення відходів.

     7.1.2. Усунення ВИКОНАВЦЕМ недоліків у наданні послуг у п’ятиденний строк з моменту звернення СПОЖИВАЧА.

     7.1.3. Перевірку стану дотримання критеріїв якості послуг.

                                          7.2. СПОЖИВАЧ ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ :

     7.2.1.  Оплачувати  за надані йому послуги з вивезення та знешкодження твердих побутових відходів.

     7.2.2.  Сприяти ВИКОНАВЦЮ у наданні послуг в обсязі та порядку, передбачених цим договором.

     7.2.3. Категорично  забороняється викидати  гілки, будівельні матеріали.

VIIIПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

                                        8.1. ВИКОНАВЕЦЬ МАЄ ПРАВО :

     8.1.1. у разі невиконання СПОЖИВАЧЕМ своїх обов’язків та Правил надання і отримання Послуги, передбачених цим Договором. Припинити надання Послуги або розірвати цей Договір в установленому порядку.

     8.1.2.  Вносити зміни до Договору та Правил користування  шляхом  публікації    нової редакції і розміщення на сайті відповідного повідомлення про здійснення цих змін.

     8.1.3. Тимчасово повністю або частково припиняти або обмежувати надання послуг у випадку несвоєчасної оплати СПОЖИВАЧАМИ за послуги.

                                           8.2. ВИКОНАВЕЦЬ ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ :

    8.2.1. Надавати послуги відповідно до вимог чинного Законодавства про відходи, санітарних норм і правил,  Правил надання послуг з вивезення  побутових відходів , затверджених КМУ, Правил експлуатації полігонів побутових відходів та цього Договору.

   8.2.2. Збирати і перевозити відходи спеціально обладнаними для цього транспортними засобами.

   8.2.3. Проводити прибирання  в разі розсипання ТПВ під час їх завантаження.

   8.2.4. Перевозити відходи тільки на об’єкти поводження з побутовими відходами.

   8.2.5. Надавати своєчасну та достовірну інформацію про тарифи на надання послуг, умови оплати , графік вивезення відходів.

  8.2.6.  Усувати факти порушення вимог щодо забезпечення належної якості послуг та вести облік претензій ,які пред’являє СПОЖИВАЧУ зв’язку з невиконанням умов цього ДОГОВОРУ.  

  ВИКОНАВЕЦЬ має також інші обов’язки відповідно до чинного Законодавства.     

IX. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

    9.1. За невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за цим  Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

   9.2. ВИКОНАВЕЦЬ не відповідає за невиконання умов  даного Договору або за допущені недоліки, у випадку , якщо вони виникли з вини самого СПОЖИВАЧА або внаслідок форс-мажорних обставин.

Х. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

     10..1. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання зобов’язань за даним Договором ,якщо це невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили ,що виникли  після укладення  Договору ,які  Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти їх настанню вжиттям розумних заходів. До обставин непереборної сили  відносяться події : землетруси, повені, пожежі, сніжні заноси, ожеледиці, страйки, урядові постанови і рішення державних органів, воєнні дії та інші дії, що перешкоджають виконанню даного ДОГОВОРУ. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України.

  10.2. При несприятливих погодних умовах (туман, буревії, штормове попередження, ожеледь, снігові замети і т.і.) , за яких зобороняється чи обмежується рух транспортних засобів, термін виконання зобов’язань по цьому договору подовжується на термін дії  вищезазначених  обставин.

ХІ. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

   11.1. Всі спори та суперечності. що виникли між СТОРОНАМИ під час виконання цього Договору, вирішуються шляхом переговорів. У випадку. Коли згоди досягнути неможливо, спір передається на розгляд суду.

ХІІ. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

   12.1. Цей Договір є підставою для появи публічно-правових взаємовідносин комунального підприємства «Комунальник» Вашківецької міської ради  з усіма без винятку СПОЖИВАЧАМИ.

  12.2.  Цей договір набуває чинності з 01 січня 2023 року та діє до 31 грудня 2023 року, а в частині взаєморозрахунків Сторін- до повного  виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим договором.

  12.3. Якщо не менш як за тридцять календарних днів до дати закінчення Договору жодна з Сторін письмово не повідомить іншу сторону про намір розірвати цей Договір, він вважається автоматично продовженим (пролонгованим) на наступні 12 місяців.

ХІІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

   13.1.Даний договір розроблено відповідно до типового договору, затвердженого Постановою  КМУ від 10.12.2008р № 1070.

   13.2.У випадках . не передбачених цим Договором. Сторони керуються чинним Законодавством.

МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

КП «Комунальник» Вашківецької міської ради

59210  Чернівецька область , Вижницький район

м.Вашківці  1 пров.Шевченко,4

р/р UA973563340000026002810186013  ВАТ ДОБ України

 МФО 356334         ЄДРПОУ 36753589

                          Начальник  - Підгородецький Анатолій Володимирович

                                                     Телефон    - +0380958866033

 

 

 

          


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь