Вашківецька міська громада
Вижницький район, Чернівецька область
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Інформаційне повідомлення про продаж об’єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Вашківський спиртовий завод»

Дата: 12.01.2023 16:15
Кількість переглядів: 1040

Фото без опису

Інформаційне повідомлення

Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій  області

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській  областях про продаж об’єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу державного підприємства

«Вашківський спиртовий завод»

           

1). Інформація про об’єкт приватизації.

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Вашківський спиртовий завод»  (далі - ЄМК ДП «Вашківський спиртовий завод»).

Місцезнаходження: 59210, Чернівецька обл., Вижницький р-н, м. Вашківці, вул.Шевченка, 5.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ – 00375421.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2022 - 2 особи.

Основним видом діяльності, відповідно до Статуту є виробництво інших органічних хімічних речовин.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2019-9 місяців 2022 – 0,0 тис.грн., в тому числі експортної 0,0 тис.грн.

Основна номенклатура продукції: 0,0 тис.грн., в тому числі експортної 0,0 тис.грн.

 

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

 

Період

Загальний дохід,

тис. грн

Дохід за основним видом діяльності, тис. грн

2019р.

572

0

2020р.

1122

0

2021р.

1232

0

9 місяців 2022

234

0

 

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та за останній звітний період:

 

№ п/п

Показники

Одиниця виміру

2019 р.

2020 р.

2021 р.

9 місяців 2022

1.

Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн.

4521

4053

3914

3852

1.1

Необоротні активи

тис. грн.

3010

2682

2603

2536

1.1.1

Балансова вартість нематеріальних активів

тис. грн.

-

-

-

-

1.1.2

Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій

тис. грн.

1865

1865

1865

1865

1.1.3

Балансова вартість основних засобів

тис. грн.

1145

817

738

 

671

1.1.4

Довгострокові фінансові інвестиції

тис. грн.

-

-

-

-

1.2

Оборотні активи

тис. грн.

1511

1371

1311

1316

1.2.1

запаси

тис. грн.

72

40

11

11

1.2.2

сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн.

 

1422

1324

1300

1305

1.2.3

гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн.

17

7

0

0

2.

Пасиви

тис. грн.

4521

4053

3914

3852

2.1

Власний капітал 

(форма № 1, рядок 11495)

тис. грн.

-4735

-4829

-5116

-6660

2.2

Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн.

-

-

-

-

2.3

Поточні зобов’язання, в тому числі:

тис. грн.

-

-

-

-

2.3.1

поточна кредиторська заборгованість сумарна 

(форма № 1, рядок 1695 - 1660 - 1665 - 1670)

тис. грн.

9256

8882

9030

10512

2.4

Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за:

тис. грн.

8624

8201

8201

9602

2.4.1

розрахунками з оплати праці

тис. грн.

-

-

-

-

2.4.2

розрахунками перед бюджетом

тис. грн.

2810

3190

3190

3320

2.4.3

розрахунками зі страхування

тис. грн.

556

488

488

1751

2.4.4

розрахунками за товари, роботи, послуги

тис. грн.

5258

4523

4523

4531

3.

Доходи всього, в тому числі:

тис. грн.

572

1122

1232

234

3.1

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

тис. грн.

-

-

-

-

3.2

Інші операційні доходи

тис. грн.

572

1122

1232

234

3.3

Інші фінансові доходи

тис. грн.

-

-

-

-

4.

Витрати всього, в тому числі:

тис. грн.

571

1216

1529

1778

4.1

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

тис. грн.

-

-

-

-

4.2

Адміністративні витрати

тис. грн.

455

804

1469

522

4.3

Витрати на збут

тис. грн.

-

-

-

-

4.4

Інші операційні витрати

тис. грн.

116

412

60

1256

4.5

Інші витрати

тис. грн.

-

-

-

-

4.6

Витрати з податку на прибуток

тис. грн.

-

-

-

-

5.

Чистий прибуток (збиток) +,-

тис. грн.

1

-94

-297

-1544

6.

Середня кількість всіх працівників

чол.

4

4

3

2

7.

Фонд оплати праці усіх працівників

тис. грн.

195

329

410

308

8.

Середньомісячна заробітна плата

грн.

4,1

6,9

11,4

17,1

 

            Станом на 30.09.2022 р.:

            Загальна кредиторська заборгованість: 10 512,0 тис.грн. (з якої прострочена –

            9 602 тис.грн.), в тому числі:

            Короткострокові кредити банків – 767 тис.грн.,

            Товари, роботи, послуги – 1 070 тис.грн.,

            Розрахунки з бюджетом – 3 339 тис.грн.,

            Розрахунки зі страхування – 1 762 тис.грн.

            Заборгованість по заробітній платі  – 117,0 тис.грн;

            Інші поточні зобов’язання – 3 457 тис.грн.

 

За інформацією державного підприємства «Вашківський спиртовий завод» станом на 27.12.2022 має місце додаткова кредиторська заборгованість в сумі 303037,42 грн. (перед юридичною особою).

 

                        Відомості про об’єкти (нерухоме майно):

 

№ п/п

Назва об’єкта нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлового приміщення)

Адреса об’єкта нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлового приміщення)

Загальна площа будівлі (м.кв)

Реєстраційний номер

Функціональне використання об’єкта нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлового приміщення)  та умови користування ним

Підстава виникнення права власності

Форма власності

та власник

 1.  

Будівля виробничого корпусу, трансформаторна

Чернівецька обл.,

Вижницький р-н.,

м. Вашківці,

вул. Шевченка,5-д

1129,3

відсутній

Використовується в господарській діяльності підприємства, використовується  для виробництва спирту

Документи про право власності відсутні

 

Державна

 1.  

Будівля млину літ.Є (відділення підробки)

Чернівецька обл.,

Вижницький р-н.,

м. Вашківці,

вул. Шевченка,5-с

228,8

 

відсутній

Використовується в господарській діяльності підприємства, використовується  для виробництва спирту

Документи про право власності відсутні

 

Державна

 1.  

Будівля насосної станції (2 од.)

Чернівецька обл.,

Вижницький р-н.,

м. Вашківці,

вул. Базарна,2-г

33,0

 

 

відсутній

Використовується в господарській діяльності підприємства, використовується  для перекачки мазуту

Документи про право власності відсутні

 

Державна

 1.  

Будівля дріжджобродильної

Чернівецька обл.,

Вижницький р-н.,

м. Вашківці,

 вул. Шевченка,5-л

1465,6

відсутній

Використовується в господарській діяльності підприємства, використовується  для виробництва спирту

Документи про право власності відсутні

 

Державна

 1.  

Будівля БРУ

Чернівецька обл.,

Вижницький р-н.,

м. Вашківці,

вул. Шевченка,5-й

951,2

відсутній

Використовується в господарській діяльності підприємства, використовується  для виробництва спирту

Документи про право власності відсутні

 

Державна

 1.  

Адміністративно-побутовий корпус

Чернівецька обл.,

Вижницький р-н.,

м. Вашківці,

вул. Шевченка,5

1134,0

 

10258939

Використовується в господарській діяльності підприємства, для адмінперсоналу

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно серія ЯЯЯ №108108 від  23.03.2005 року

Витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно №7032191 від 18.04.2005

Державна

 1.  

Споруда кафе «Плай»

Чернівецька обл.,

Вижницький р-н.,

м.Вашківці,

вул. Шевченка,5

684,4

10258939

Використовується в господарській діяльності підприємства, для адмінперсоналу

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно серія ЯЯЯ №108108 від  23.03.2005 року

Витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно №7032191 від 18.04.2005

Державна

 1.  

Спиртосховище А, вагова Б, склад В, склад Г, склад Д,

огорожа №1

Чернівецька обл.,

Вижницький р-н.,

м. Вашківці,

вул. Соборна, 2-В

1848,0

38891466

Використовується в господарській діяльності підприємства, для зберігання спирту

Витяг про державну реєстрацію прав №37052012 від 28.12.2012

 

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 28.12.2012 серія САЕ №773114

Державна

 1.  

Будівля зерноскладу

Чернівецька обл.,

Вижницький р-н.,

м. Вашківці,

вул. Шевченка,5-к

879,4

відсутній

В господарській діяльності підприємства не використовується, , для зберігання зерна

Документи про право власності відсутні

 

Державна

 1.  

Будівля солодовні

Чернівецька обл.,

Вижницький р-н.,

м.Вашківці, вул. Шевченка,5-г

607,8

відсутній

Використовується в господарській діяльності підприємства, для зберігання спирту

Документи про право власності відсутні

 

Державна

 1.  

Нежитлова будівля (сарай побутовий)

Чернівецька обл.,

Вижницький р-н.,

м. Вашківці,

вул. Шевченка,5-ц

231,9

 

відсутній

Використовується в господарській діяльності підприємства, для зберігання зерна

Документи про право власності відсутні

 

Державна

 1.  

Будівля картоплесховища літ.В

Чернівецька обл.,

Вижницький р-н.,

м. Вашківці,

вул. Шевченка,5-м

2004,7

 

відсутній

Використовується в господарській діяльності підприємства, для зберігання картоплі

Документи про право власності відсутні

 

Державна

 1.  

Нафтозлив

Чернівецька обл.,

Вижницький р-н.,

м.Вашківці, вул. Шевченка,5

-

відсутній

Не використовується в господарській діяльності підприємства, повністю зруйноване, для зберігання мазута

Документи про право власності відсутні

 

Державна

 1.  

Адміністративне приміщенння

Чернівецька обл.,

Новоселицький

р-н., м.Новоселиця, вул. Горького,8

898,0

відсутній

Використовується в господарській діяльності підприємства, для адмінперсоналу

Документи про право власності відсутні

 

Державна

 1.  

Побутовий компл.їдальня

Чернівецька обл.,

Новоселицький

р-н., м.Новоселиця, вул. Горького,8

256,8

відсутній

Використовується в господарській діяльності підприємства, Їдальня

Документи про право власності відсутні

 

Державна

 1.  

Приміщення котельні

Чернівецька обл.,

Новоселицький

р-н., м.Новоселиця, вул. Горького,8

 

284,0

відсутній

Використовується в господарській діяльності підприємства, для виробництва лікеро-горілчаних напоїв

Документи про право власності відсутні

 

Державна

 1.  

Приміщення розливного цеху

Чернівецька обл.,

Новоселицький

р-н., м.Новоселиця, вул. Горького,8

1824,4

відсутній

Використовується в господарській діяльності підприємства, Для виробництва лікеро-горілчаних напоїв

Документи про право власності відсутні

 

Державна

 1.  

Приміщення очисного цеху

Чернівецька обл.,

Новоселицький

р-н., м.Новоселиця, вул. Горького,8

872,5

відсутній

Використовується в господарській діяльності підприємства, для виробництва лікеро-горілчаних напоїв

Документи про право власності відсутні

 

Державна

 1.  

Приміщення центрального складу

Чернівецька обл.,

Новоселицький

р-н., м.Новоселиця, вул. Горького,8

1601,6

відсутній

Використовується в господарській діяльності підприємства, для виробництва лікеро-горілчаних напоїв

Документи про право власності відсутні

 

Державна

 1.  

Приміщення спиртосховище

Чернівецька обл.,

Новоселицький

р-н., м.Новоселиця, вул. Горького,8

428,1

відсутній

Використовується в господарській діяльності підприємства, для зберігання спирту

Документи про право власності відсутні

 

Державна

 1.  

Будівля хлораторної

Чернівецька обл.,

Новоселицький

р-н., м.Новоселиця, вул. Горького,8

63,5

відсутній

Використовується в господарській діяльності підприємства, для виробництва лікеро-горілчаних напоїв

Документи про право власності відсутні

 

Державна

 1.  

Мазутне господарство

Чернівецька обл.,

Новоселицький

р-н., м.Новоселиця, вул. Горького,8

-

відсутній

Використовується в господарській діяльності підприємства, для перекачки води

Документи про право власності відсутні

 

Державна

 1.  

Приміщення купажного цеху

Чернівецька обл.,

Новоселицький

р-н., м.Новоселиця, вул. Горького,8

1506,6

відсутній

Використовується в господарській діяльності підприємства, для виробництва лікеро-горілчаних напоїв

Документи про право власності відсутні

 

Державна

 1.  

Залізнодорожний тупик

Чернівецька обл.,

Вижницький р-н.,

м. Вашківці,

вул. Соборна, 2-В

-

 

відсутній

Використовується в господарській діяльності підприємства, для вагонів

Документи про право власності відсутні

 

Державна

 1.  

Бардяна яма

Чернівецька обл.,

Вижницький р-н.,

м. Вашківці,

вул. Шевченка,5-х

-

 

відсутній

Не використовується в господарській діяльності підприємства, повністю зруйноване, для зберігання барди

Документи про право власності відсутні

 

Державна

 1.  

Гноєсховище

№ 1

Чернівецька обл.,

Вижницький р-н.,

м. Вашківці,

вул. Базарна

-

відсутній

Використовується в господарській діяльності підприємства, для зберігання відходів

Документи про право власності відсутні

 

Державна

 1.  

Гноєсховище

№ 2

Чернівецька обл.,

Вижницький р-н.,

м. Вашківці,

вул. Базарна

-

відсутні

Використовується в господарській діяльності підприємства, для зберігання відходів

Документи про право власності відсутні

 

Державна

 1.  

Силосні ями

Чернівецька обл.,

Вижницький р-н.,

м. Вашківці,

вул. Лісова

-

відсутній

Використовується в господарській діяльності підприємства, для зберігання силосу

Документи про право власності відсутні

 

Державна

 1.  

Артескважина

Чернівецька обл.,

Новоселицький

р-н., м.Новоселиця, вул. Горького,8

-

відсутній

Використовується в господарській діяльності підприємства, для перекачки води

Документи про право власності відсутні

 

Державна

 1.  

Артескважина

Чернівецька обл.,

Новоселицький

р-н., м.Новоселиця, вул. Горького,8

-

відсутній

Використовується в господарській діяльності підприємства, для перекачки води

Документи про право власності відсутні

 

Державна

 1.  

Незавершене будівництво очисних споруд

Чернівецька обл.,

Вижницький р-н.,

м. Вашківці,

вул. Шевченка,

-

відсутній

Використовується в господарській діяльності підприємства

Документи про право власності відсутні

 

Державна

 1.  

Незавершене будівництво цеху заморожених продуктів

Чернівецька обл.,

Вижницький р-н.,

м. Вашківці,

вул. Шевченка,5

840,6

відсутній

Використовується в господарській діяльності підприємства

Документи про право власності відсутні

 

Державна

 

Технічна документація на вищезазначене майно відсутня.

Згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта, нерухоме майно підприємства перебуває в податковій заставі; на все нерухоме майно накладено арешт; нежитлова будівля, за адресою: Чернівецька обл., Вижницький р., м. Вашківці, вулиця Шевченка, будинок 5, номер РПВН: 10258939 передана в іпотеку АППБ "АВАЛЬ".

 

Відомості про земельні ділянки:

 

Назва

Адреса розташування

Площа земельної ділянки (га)

Кадастровий номер земельної ділянки

 

Цільове призначення земельної ділянки

Форма власності ,

підстава на право користування земельною

ділянкою,

 інформація про обтяження

 
 

Земельна ділянка

59210, Чернівецька обл., Вижницький р-н, м. Вашківці, вул.Базарна, 2-Г

0,1092

відсутній

11.02  - для обслуговування нежитлових будівель лікеро-горілчаної промисловості 

Державний акт на право постійного користування землею  №038640 1979 року

 

 

Земельна ділянка

59210, Чернівецька обл., Вижницький р-н, м. Вашківці, вул.Шевченка, 5.

 

2,6873

відсутній

11.02  - для обслуговування нежитлових будівель лікеро-горілчаної промисловості 

Державний акт на право постійного користування землею №038640 1979 року

 

 

Земельна ділянка

59210, Чернівецька обл., Вижницький р-н, м. Вашківці, вул.Шевченка, 5.

1,005

відсутній

11.02  - для обслуговування нежитлових будівель лікеро-горілчаної промисловості 

Державний акт на право постійного користування землею №038640 1979 року

 

 

Земельна ділянка

59210, Чернівецька обл., Вижницький р-н, м. Вашківці, вул.Соборна,2-В

0,7670

відсутній

11.02  - для обслуговування нежитлових будівель лікеро-горілчаної промисловості 

Державний акт на право постійного користування землею  №038640 1979 року

 

 

Земельна ділянка

60300, Чернівецька обл., Чернівецький р-н, м. Новоселиця,  вул.Горького,8

4,9026

відсутній

В користуванні  для виробничих потреб

Державний акт на право постійного користування землею І-ЧВ №000717 від 26.12.1996 року

 

 

 

Перелік транспортних засобів, що входять до складу об’єкта приватизації:

 

з/п

Назва

 

Місцезнаходження

Інвентарний номер

Рік випуску

 1.  

Автомобіль КАМАЗ

5320 00573 МС

Чернівецька обл.,

Вижницький р-н.,

м.Вашківці,

вул. Шевченка,5

1030071

01.12.2005

 1.  

Автомашина ВАЗ-2121

Чернівецька обл.,

Вижницький р-н.,

м.Вашківці,

вул. Шевченка,5

1050182

01.01.1987

 1.  

Автомашина ВАЗ-21053

Чернівецька обл.,

Вижницький р-н.,

м.Вашківці,

 вул. Шевченка,5

1050198

01.01.1984

 1.  

Автомашина ИЖ-2715010011 08-28 ЧВМ

Чернівецька обл.,

Вижницький р-н.,

м.Вашківці,

 вул. Шевченка,5

1050704

01.08.1993

 1.  

Трактор колісний   Т-150

Чернівецька обл.,

Вижницький р-н.,

м.Вашківці,

 вул. Шевченка,5

1050854

01.11.1990

 1.  

Автомашина САЗ-3507

05-68 ЧВМ

Чернівецька обл.,

Вижницький р-н.,

м.Вашківці,

 вул. Шевченка,5

1050738

01.04.1993

 1.  

Автомашина САЗ-3507

05-67 ЧВМ

Чернівецька обл.,

Вижницький р-н.,

м.Вашківці,

 вул. Шевченка,5

1050738 А

01.07.1990

 1.  

Автомашина ГАЗ 33-07 3286 ЧВМ

Чернівецька обл.,

Вижницький р-н.,

м.Вашківці,

 вул. Шевченка,5

10500757

01.07.1990

 1.  

Автомашина  ММЗ-555 81-62 ЧВБ

Чернівецька обл.,

Вижницький р-н.,

м.Вашківці,

 вул. Шевченка,5

10500922

01.03.1992

 1.  

Автомашина ЗІЛ-133-Г-2 33-55 ЧВЗ

Чернівецька обл.,

Вижницький р-н.,

м.Вашківці,

 вул. Шевченка,5

10500437

01.04.2001

 1.  

Автомобіль МАЗ 5432

СЕ 9096 АР

Чернівецька обл.,

Вижницький р-н.,

м.Вашківці,

 вул. Шевченка,5

10500532

01.07.1987

 1.  

Мікроавтобус РАФ 2203 00856 МР

Чернівецька обл.,

Новоселицький

р-н., м.Новоселиця, вул. Горького,8

10500427

01.01.1992

 

Станом на 15.11.2022 договори оренди відсутні.

Наявні наступні діючі договори про надання послуг:

-  договір №Вп-199/03 від 25.09.2003р.;

-  договір №45683 від 01.06.2012 р.;

-  договір № CR1353 від 01.08.2009 р.;

-  кредитний договір №010/06-110 від 30.05.2005 р.

 

На балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації, а саме:

1. Житловий будинок (квартира)  за адресою: 59210, Чернівецька обл., Вижницький р-н, м.Вашківці, вул.Шевченка, 5б кв. 3.

2. Протирадіаційне укриття загальною площею 90 кв.м (1990 року) місткість – 150 чол., клас захисту 5 –й, в мирний час – підвальні приміщення за адресою: 59210, Чернівецька обл., Вижницький р-н, м.Вашківці, вул.Шевченка, 5.

 

Підприємство не отримувало державних замовлень, мобілізаційних завдань.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються, відходи на території підприємства не утворюються і не зберігаються.

 

2). Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.

Дата та час проведення аукціону: 27.01.2023

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного аукціону.

 

3). Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

   Приватизація ЄМК ДП «Вашківський спиртовий завод» здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про приватизацію державного і комунального майна», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння процесам релокації підприємств в умовах воєнного стану та економічного відновлення держави», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 року №432 (зі змінами).

 Покупець ЄМК ДП «Вашківський спиртовий завод» повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

    Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання у власність активів у вигляді єдиного майнового комплексу (далі - дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.

   Відповідно до частини першої статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» у разі необхідності виготовлення документів для нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу об’єкта приватизації за рішенням державного органу приватизації, а також у випадках, передбачених статтями 16 та 18 цього Закону, між державним органом приватизації та переможцем електронного аукціону у строк протягом 25 робочих днів з дня формування протоколу про результати електронного аукціону укладається попередній договір купівлі-продажу об’єкта приватизації. Витрати, пов’язані з виготовленням документів для нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу об’єкта приватизації, покладаються на переможця електронного аукціону. У такому разі договір купівлі-продажу об’єкта приватизації укладається протягом 60 робочих днів з дня укладення попереднього договору.

  Покупець повинен дотримуватись вимог частини 8 статті 32 Кодексу цивільного захисту щодо захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття площею 90,0 кв.м місткістю 150 чол. за адресою: 59210, Чернівецька обл., Вижницький р-н, м. Вашківці, вул.Шевченка, 5.

  Відповідно до абзацу шостого частини шостої статті 26 Закону України "Про
приватизацію державного і комунального майна" наявність заборони відчуження або накладеного виконавцем у процесі виконавчого провадження арешту державного майна, крім арешту, накладеного у кримінальному провадженні, внесення державного підприємства до Єдиного реєстру боржників, відсутність згоди кредитора, іпотекодержателя на продаж майна, що перебуває в заставі (іпотеці), а також відсутність згоди контролюючого органу на відчуження майна, яке перебуває в податковій заставі, у випадку, передбаченому пунктом 92.4 статті 92 Податкового кодексу України, не є перешкодою для продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства Вашківський спиртовий завод, до складу якого входить таке майно, у порядку, встановленому цим Законом, та не є підставою для відмови у нотаріальному посвідченні договору купівлі-продажу такого єдиного майнового комплексу. Продаж єдиного майнового комплексу Вашківський спиртовий завод здійснюється без повідомлення та згоди особи, в інтересах якої встановлені відповідні обтяження. Всі обтяження зберігають чинність для покупця об’єкта приватизації і припиняються в порядку, встановленому законодавством України.

 Покупець вживає передбачені законодавством та договором  заходи з припинення юридичної особи. Припинення юридичної особи – державного підприємства Вашківський спиртовий завод  здійснюється не пізніше одного року після переходу права власності на обєкт приватизації.

          Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» покупець стає правонаступником всіх майнових прав і обов’язків підприємства, крім права постійного користування земельною ділянкою, відповідно до умов договору між продавцем і  покупцем та законодавства України.

 

Стартова ціна об'єкта для:

- аукціону з умовами – 3 851 929,85 грн. (без урахування ПДВ);

- аукціону із зниженням стартової ціни –  1 925 964,93 грн. (без урахування ПДВ);

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 925 964,93 грн. (без урахування ПДВ);

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 925 964,93 грн. (без урахування ПДВ).

          На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.

 

          Розмір гарантійного внеску для:

- аукціону з умовами – 770 385,97 грн. (без урахування ПДВ);

- аукціону із зниженням стартової ціни – 385 192,99 грн. (без урахування ПДВ);

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 385 192,99 грн. (без урахування ПДВ);

-   повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 385 192,99 грн. (без урахування ПДВ).

 

Для об’єкта приватизації, два аукціони з продажу якого будуть визнані такими, що не відбулися, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», розмір гарантійного внеску встановлюється в розмірі, який є більшим:

50 відсотків стартової ціни об’єкта приватизації;

30 розмірів мінімальних заробітних плат станом на 1 січня року, в якому оприлюднюється інформаційне повідомлення.

             Розмір реєстраційного внеску:  1300,00 гривень до 31.12.2022, з 01.01.2023 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2023 року.

 

Умови продажу:

Покупець об'єкта  приватизації зобов’язаний  від дати переходу права власності забезпечити:

            -  недопущення звільнення працівників ДП “Вашківський спиртовий завод” з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком  вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті  40 та статті  41 Кодексу законів про працю України), протягом 6 місяців.

            -  погашення протягом 6 місяців заборгованості ДП “Вашківський спиртовий завод” з заробітної плати, перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу до покупця права власності на ЄМК ДП “Вашківський спиртовий завод”.

 

4). Додаткова інформація.

Найменування та ідентифікаційні коди за ЄДРПОУ одержувачів платежів, номери банківських та казначейських рахунків за стандартом IBAN у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків (їх частини), реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об'єкти.

 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного (за вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні) та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

у національній валюті:

Одержувач: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях

Рахунок №UA698201720355549001001142097 (для перерахування реєстраційного внеску, плати за участь в електронному аукціоні та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт малої приватизації - єдиний майновий комплекс  державного підприємства “Вашківський спиртовий заводза адресою: 59210, Чернівецька обл., Вижницький р-н, м. Вашківці, вул.Шевченка, 5.

Рахунок №UA488201720355219001001142097 (для перерахування гарантійного внеску (за вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні)).

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ

Код за ЄДРПОУ: 42891875

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).

в іноземній валюті:

Одержувач: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях

Адреса: 76019, м.Івано-Франківськ, вул. Василіянок, буд.48,

Рахунок №UA053223130000025209000000058

SWIFT: EXBSUAUX

Код за ЄДРПОУ: 42891875

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)

Receiver: The Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and Ternopil regions.

Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine

Account number UA053223130000025209000000058

Bank of receiver: Joint-Stock company “State Export Import Bank of Ukraine”

SWIFT: EXBSUAUX

Сode YeDRPOU: 42891875

Currency of account EUR, USD

Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine

Bank code 322313

Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment).

 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

 

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом приватизації можна у робочі дні з 8-00 до 17-00, у п’ятницю  з 8-00 до 15-45 за місцем його розташування за адресою: 59210, Чернівецька обл., Вижницький р-н, м. Вашківці, вул.Шевченка, 5.

Відповідальна особа: Бондаренко Ігор Валентинович – в.о. директора державного підприємства Вашківський спиртовий завод,  телефон +380501622619, е-mail: vashspirt@meta.ua

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях,  адреса: м. Івано-Франківськ, вул.Василіянок,48, адреса  веб-сайту: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

Контактна особа від Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій  області Регіонального відділення по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях – Ярмистий Василь Іванович, телефон для довідок: (0372) 51-11-23.

 

5). Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях від 30.12.2022 №211 «Про затвердження протоколу  засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта малої приватизації - єдиного майнового комплексу державного підприємства Вашківський спиртовий завод  (код за ЄДРПОУ  00375421)».

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: RAS001-UA-20221107-33200.

Період між:

- аукціоном з умовами та аукціоном  із зниженням стартової ціни – 6 робочих днів від дати оголошення аукціону;

- аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій -  6 робочих днів від дати оголошення аукціону;

- аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій та повторним аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій -  6 робочих днів від дати оголошення аукціону.

 

Мінімальний крок аукціону для:

- аукціону з умовами – 38 519,30 грн.;

- аукціону із зниженням стартової ціни – 19 259,65 грн.;

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 19 259,65 грн.;

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 19 259,65 грн.

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Додатково повідомляємо, що інформація щодо об’єктів приватизації, світлини, презентації, дати аукціонів і останні новини розміщується на сайті приватизації: www.privatization.gov.ua. Контактний телефон: (0372) 51-11-23.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь